Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-10-11
Data wydania:
2002-08-30
Data wejścia w życie:
2002-10-26
Uwagi:
Art. 2 pkt 1-4 i art. 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (3)
Odesłania (6)