Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-10-21
Data wydania:
2002-09-13
Data wejścia w życie:
2002-12-01
Data uchylenia:
2015-12-05
Uwagi:
przepisy art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 17 ust. 3, art. 24 ust. 2, art. 28-36, art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 50-53 stosuje się z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (18)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (5)