Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2002-10-21
Data wydania:
2002-10-09
Data wygaśnięcia:
2012-10-18
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Hasła:
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (2)
Tekst jednolity dla aktu (1)