Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2002-11-12
Data wydania:
2002-10-25
Data wygaśnięcia:
2009-05-30
Uwagi:
Tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 66a, 67 i 70-72 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 8, poz. 27)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)