Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-11-28
Data wydania:
2002-10-28
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Data uchylenia:
2012-01-01
Uwagi:
Przepisy art. 16 ust. 1 pkt 5 i art. 23 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (19)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (8)