Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-11-30
Data wydania:
2002-10-10
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (14)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (20)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (9)