Protokół Dodatkowy Nr 9 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 2000 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Protokół
Data ogłoszenia:
2002-12-03
Data wydania:
2000-11-15
Data wejścia w życie:
2001-12-20
Data obowiązywania:
2001-12-20
Uwagi:
Status Umowy ustalono na podstawie Internetowej Bazy Traktatów MSZ: https://traktaty.msz.gov.pl/umowa-5