Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-12-31
Data wydania:
2002-12-18
Data wejścia w życie:
2003-01-01
Uwagi:
Art. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 i 4 w części dotyczącej rozdziału 4a wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r., art. 3 pkt 4 w części dotyczącej rozdziału 4b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Odesłania (12)
Akty zmieniające (5)