Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o referendum lokalnym.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-03-16
Data wydania:
2002-02-15
Data wejścia w życie:
2002-03-31
Uwagi:
Przepis art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) i przepis art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) mają zastosowanie do V kadencji Sejmu.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)