Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-04-12
Data wydania:
2002-03-01
Data wejścia w życie:
2002-04-27
Data obowiązywania:
2002-04-27
Uwagi:
Art. 3 pkt 1 i 3 wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2002 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r. Art. 1 pkt 8 i 10, w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)