Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2002 r. sygn. akt SK. 2/01.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2002-04-12
Data wydania:
2002-03-26
Data wejścia w życie:
2002-03-26
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)