Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2002-01-31
Data wydania:
2002-01-24
Data wejścia w życie:
2002-02-15
Data uchylenia:
2007-02-09
Uwagi:
Przep. par. 1, z wyjątkiem pkt 1 lit. a) pierwsze tiret i pkt 2 lit. a) w zakresie dotyczącym rzecznika prasowego, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2002 r.
Organ wydający:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Podstawa prawna (5)
Podstawa prawna z art. (8)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)