Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-06-14
Data wydania:
2002-05-24
Data wejścia w życie:
2002-06-29
Uwagi:
Art. 227 i art. 233 wchodzą w zycie z dniem 14 czerwca 2002 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (69)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (11)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (300)
Orzeczenie TK (5)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (75)
Dyrektywy europejskie (1)