Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2002-06-29
Data wydania:
2002-06-27
Data wejścia w życie:
2002-07-14
Data uchylenia:
2003-04-22
Uwagi:
Par. 1 pkt 2 lit. e) tiret drugie i trzecie oraz pkt 4 lit. j), lit. k) i lit. m), wchodzą w życie z dniem 29 czerwca 2002 r., pkt 2 lit. c) tiret drugie w zakresie rozdziałów "75071 Generalny Inspektorat Celny w likwidacji" i "75072 Regionalne Inspektoraty Celne w likwidacji", wchodzi w życie 1 lipca 2002 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)