Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2002-07-20
Data wydania:
2002-06-20
Data wejścia w życie:
2002-08-04
Data uchylenia:
2011-08-01
Uwagi:
Przepisy art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 99 wchodzą w życie w dniu 27 października 2002 r. niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (71)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (313)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (18)
Akty uchylające (1)