Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-07-10
Data wydania:
2003-04-23
Data wejścia w życie:
2003-08-10
Data uchylenia:
2009-10-31
Uwagi:
Art. 1 pkt 74 wszedł w życie z dniem 10 lipca 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (1)
Uchylenia wynikające z (1)