Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-08-01
Data wydania:
2003-06-27
Data wejścia w życie:
2003-10-01
Uwagi:
Art. 13 ust. 1 i 2, art. 26 ust. 4 i 5 weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2003 r., art. 2 pkt 3 wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (77)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (32)
Dyrektywy europejskie (11)