Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-08-06
Data wydania:
2003-06-26
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2013-01-28
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (68)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (16)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (27)