Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-08-06
Data wydania:
2003-06-27
Data wejścia w życie:
2003-08-21
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (1)
Akty zmieniające (2)