Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2003-02-03
Data wydania:
2003-01-07
Data uchylenia:
2006-01-01
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 180-188, art. 191, art. 193, art. 194 ust. 2 i 3, art. 196, art. 199 i art. 200 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Akty uchylające (1)