Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data wydania:
2003-08-28
Data wygaśnięcia:
2010-09-14
Uwagi:
tekst jednolity nie obejmuje art. 207-211 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. (Dz.U. z 1998, Nr 95, poz. 602)
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)