Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (22)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (6)
Odesłania (7)
Akty wykonawcze (157)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (30)
Dyrektywy europejskie (3)