Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-09-22
Data wydania:
2003-07-30
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Uwagi:
art. 2-4, art. 7 ust. 6a pkt 1 i art. 11a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa; art. 82 ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 13 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą wchodzą w życie z dniem 7 października 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (17)
Akty zmieniające (3)