Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2003-09-25
Data wydania:
2003-09-09
Data wejścia w życie:
2003-09-25
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (1)