Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-09-30
Data wydania:
2003-09-27
Data wejścia w życie:
2003-10-15
Uwagi:
daty wejścia w życie poszczególnych artykułów patrz art. 16
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (4)
Akty zmieniające (1)