Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o repatriacji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-10-08
Data wydania:
2003-08-28
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Uwagi:
art. 1 pkt pkt 22 w zakresie dotyczącym art. pkt pkt 23 w zakresie dotyczącym art. 33 pkt 2 oraz art. 2 wchodzą w życie z dniem 8 października 2003 r. art. 1 pkt pkt pkt pkt pkt 22 w zakresie dotyczącym art. 33 pkt 1, 3 i 4, art. 6 oraz art. 7 wchodzą w życie z dniem 8 października 2003 r. z mocą od dnia 1 września 2003 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2004 r. Nr 53, poz. 532 z wyjątkiem art. 2-8
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Akty zmienione (1)
Odesłania (4)