Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-10-20
Data wydania:
2003-09-11
Data wejścia w życie:
2004-07-01
Data uchylenia:
2022-04-23
Uwagi:
art. 4 ust. 4-6, art. 78 ust. 4, art. 170 ust. 3 wchodza w życie z dniem 4 października 2003 r. objęte tekstem jednolitym z wyj. art. 157-168, 171, 173, 183, 185 i 188
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (29)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (25)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (409)
Orzeczenie TK (3)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (53)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)