Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-10-23
Data wydania:
2003-09-11
Data wejścia w życie:
2003-11-07
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (7)