Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-11-12
Data wydania:
2003-10-15
Data wejścia w życie:
2003-11-20
Data obowiązywania:
2003-11-20
Data uchylenia:
2015-11-12
Organ wydający:
  • MIN. EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)