Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-11-28
Data wydania:
2003-11-12
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Uwagi:
1). Art. 1 pkt 20 lit. d w części dotyczącej ust. 11, art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 13 ust. 5-7, art. 22 oraz art. 23 , wchodzą w życie z dniem 28 listopada 2003 r. 2). Art. 1 pkt 10 lit. a w części dotyczącej pkt 47c wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (7)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (11)
Akty wykonawcze (4)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (5)