Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-11-29
Data wydania:
2003-11-13
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Uwagi:
Art. 33 ust. 1 pkt 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 69 pkt 5, art. 97, art. 98, art. 100 wchodzą w życie z dniem 29 listopada 2003 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (18)
Akty wykonawcze (61)
Orzeczenie TK (6)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (59)