Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-12-03
Data wydania:
2003-11-25
Data wejścia w życie:
2003-12-18
Data obowiązywania:
2003-12-18
Data uchylenia:
2005-10-13
Organ wydający:
  • MIN. SKARBU PAŃSTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmieniające (1)
Uchylenia wynikające z (1)