Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 października 2003 o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-11
Data wydania:
2003-10-29
Data wejścia w życie:
2004-07-01
Data obowiązywania:
2004-07-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 37 lit. a, b i d, pkt 43 lit. c, pkt 65 lit.a, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (15)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (3)
Akty zmieniające (2)