Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-12
Data wydania:
2003-11-14
Data wejścia w życie:
2003-12-27
Uwagi:
art. 1 pkt 8 w zakresie art. 32a oraz pkt 13 i pkt 15 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r. Objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z wyjątkiem art. 2-10
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty zmieniające (1)