Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-29
Data wydania:
2003-11-28
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Data uchylenia:
2022-04-23
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Akty wykonawcze (11)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)