Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-29
Data wydania:
2003-12-18
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Uwagi:
art. 3 pkt 9 i art. 13 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art 1 weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.; art. 20 ust. 7 i 8 ustawy, o której mowa w art. 1 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS RYNKÓW ROLNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)