Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-12-30
Data wydania:
2003-12-12
Data wejścia w życie:
2003-12-30
Data uchylenia:
2018-01-01
Uwagi:
Art. 1 pkt 3 i 4 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z wyjątkiem art. 2-5
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (2)
Akty uchylające (1)