Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2003-03-10
Date of announcement:
2003-02-20
Date of entry into force:
2003-03-25
Date of binding force:
2003-03-25
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)