Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-03-17
Data wydania:
2003-01-23
Data wejścia w życie:
2003-04-01
Data uchylenia:
2004-10-01
Uwagi:
art. 200, 201 i 211 weszły w życie z dniem 17 marca 2003 r., natomiast art. 136 ust. 3 wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (38)
Akty uchylone (10)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (56)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (25)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (4)