Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-03-25
Data wydania:
2003-03-17
Data wejścia w życie:
2003-04-09
Data uchylenia:
2005-10-29
Organ wydający:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Podstawa prawna (2)
Podstawa prawna z art. (3)
Akty zmienione (1)
Akty uchylające (1)