Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2003-01-15
Data wydania:
2002-12-23
Data wejścia w życie:
2003-01-31
Data uchylenia:
2018-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ŚRODOWISKA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)