Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-04-15
Data wydania:
2003-04-11
Data wejścia w życie:
2003-07-16
Uwagi:
Art. 7 ust. 3 weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (6)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (3)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (27)