Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-04-16
Data wydania:
2003-03-14
Data wejścia w życie:
2003-06-01
Uwagi:
art. 14 weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
  • MIN. FINANSÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (7)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (28)
Dyrektywy europejskie (2)