Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-04-16
Data wydania:
2003-03-14
Data wejścia w życie:
2003-05-01
Data uchylenia:
2018-10-01
Uwagi:
art. 24 ust. 4 pkt 5 wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Akty wykonawcze (234)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (10)
Akty uchylające (1)