Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-05-10
Data wydania:
2003-03-27
Data wejścia w życie:
2003-07-11
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (23)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (20)
Orzeczenie TK (7)
Informacja o tekście jednolitym (9)
Akty zmieniające (74)
Dyrektywy europejskie (6)