Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-05-10
Data wydania:
2003-03-27
Data wejścia w życie:
2003-07-11
Uwagi:
przepisy art. 1 pkt 50, w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli weszły w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (1)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (1)