Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-05-17
Data wydania:
2003-03-28
Data wejścia w życie:
2003-06-01
Uwagi:
Art. 27 ust. 6 oraz art. 43 ust. 3 stosuje się od dnia 1 maja 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (30)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (186)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (88)
Dyrektywy europejskie (24)