Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-05-22
Data wydania:
2003-03-13
Data wejścia w życie:
2004-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (22)
Akty uchylone (4)
Odesłania (1)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (1)