Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (20)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (7)