Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 2003 r. sygn. akt K 44/02

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2003-06-04
Data wydania:
2003-05-28
Data wejścia w życie:
2003-06-04
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Akty zmienione (2)
Orzeczenie TK dla aktu (2)
Odesłania (1)